maandag 21 juli 2008

Huizenprijzen: klagen helpt niet, verhuizen wel!

Nederland is de hoge huizenprijzen zat en klaagt zich een breuk. Zoals wel vaker helpt klagen niet zo veel. Handiger is om je conclusies te trekken en te verhuizen naar een plek waar huizen goedkoper zijn. Vaak is het daar nog rustiger, schoner en veiliger ook.

Het is onbegrijpelijk en eigenlijk een beetje dom dat jonge starters op de Amsterdamse, Haagse en Utrechtse woningmarkt elkaar kapot beconcurreren om op 4 hoog een flatje voor 3 ton te kopen. Makelaars, banken, adviseurs en verkopers lachen zich helemaal gek en verdienen sloten geld aan hun gepruts.

Laat u toch niet langer in de maling nemen door die zakkenvullers. Zet u over uw vooroordelen heen en neem eens een kijkje in provinciesteden zoals Dordrecht, Leiderdorp, Spijkenisse, Zoetermeer, Gouda en IJsselstein. Echt waar, het zal u meevallen. In dat soort gemeentes koop je voor 3 ton een 2-onder-1-kapper met 6 kamers en een garage. Er zijn volop prachtige huizen te koop dus u kunt gewoon kiezen zonder dat een makelaar in uw nek hijgt. Sterker nog, laat die makelaar maar gewoon thuis, die heeft u toch nergens voor nodig en het scheelt u duizenden Euro's.

Vaak valt de reistijd vanuit de provinciesteden naar de grote steden heel erg mee. En als u toch genoeg heeft van die paar files gaat u gewoon dichter bij huis werken. Want de meeste provinciesteden en groeikernen worden steeds meer verzamelpunten van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Daarbij heeft u in de centra van die gemeentes nog veel meer winkels en voorzieningen bij de hand dan in uw Utrechtse volkswijk. Ik zou overigens niet te lang wachten. Over 10 jaar kent iedereen het geheim van provinciesteden en betaalt u weer een ton meer.

zondag 20 juli 2008

Daling huizenprijzen VS valt erg mee

In diverse media zijn het afgelopen jaar paniekberichten gepubliceerd over het instorten van de Amerikaanse huizenmarkt. Wie de officiële cijfers bekijkt kan alleen maar constateren dat het erg meevalt.

Standard and Poor's registreert de verkoopprijzen van woningen in 20 toonaangevende stedelijke gebieden waaronder New York, Chicago, Los Angeles, Washington en Miami.
Deze cijfers worden verzameld in de Composite-20. Deze index noteerde in juli 2006 een hoogtepunt van 206. De huizenprijzen in de VS zijn sinds dat moment inderdaad gaan dalen. Want de Composite-20 staat in juli 2008 op een waarde van 170.

Volgens deze index zijn de huizenprijzen in de VS in 2 jaar tijd met 17,5 procent gedaald. Dus de schade valt erg mee. Ter voorbeeld: de Nederlandse huizenprijzen daalden aan het eind van de jaren '70 van de 20ste eeuw met 40 procent!

Indien er al sprake zou zijn van een instorting van de Amerikaanse huizenmarkt moet dat echt nog gaan gebeuren. Want de prijsdaling die tot nu toe gaande is lijkt niets bijzonders te zijn.

dinsdag 15 juli 2008

Nederlandse huizenprijzen zijn juist laag

Nederland klaagt steen en been over de huizenprijzen. Huizen zouden onbetaalbaar zijn voor starters en de huizenmarkt zou een zeepbel zijn die op barsten staat.
Wie de cijfers in perspectief plaatst ziet dat het historisch gezien best meevalt. Huizen blijken zelfs betaalbaarder dan 30 jaar geleden!

In 1978 kostte de gemiddelde Nederlandse woning omgerekend 90.000 Euro. In juli 2008 kost de gemiddelde Nederlandse woning maar liefst 252.000 Euro! Dat is een prijsstijging van 180%! Onbetaalbaar en buiten alle proporties? Nee dus.

Want om een waarde van 90.000 Euro in 30 jaar tijd tot 252.000 Euro te laten stijgen is slechts een gemiddelde stijging van 3,5% per jaar nodig! De huizenprijzen zijn dus in 30 jaar tijd niet méér gestegen dan de opbrengst van een doodgewone bankrekening!

U kunt redeneren dat dat niet zo relevant is voor de betaalbaarheid van woningen.
Want buiten de verkoopprijs zijn er eigenlijk maar 2 factoren die betaalbaarheid van een woning betalen; de hoogte van uw inkomen en de rentestand.

Om te zien of woningen in 30 jaar tijd meer of minder betaalbaar zijn geworden nemen we als uitgangspunt een gemiddeld Nederlands huishouden dat in 1978 op basis van haar inkomen net in staat is om zo'n gemiddelde woning van 90.000 Euro te kopen. Dit huishouden beslist echter om de hand op de knip te houden en pas in 2008 een huis te kopen. Eens kijken wat inkomen en rentestand voor invloed hebben...

Het gemiddelde Nederlandse inkomen is de afgelopen 30 jaar maar met een bescheiden 2,5% per jaar gestegen. Een inkomenstijging van 2,5% per jaar resulteert na 30 jaar in een inkomen dat 110% hoger ligt. Ons voorbeeldhuishouden kan op basis van haar inkomen in 2008 een woning van 90.000 Euro + 110% = 189.000 Euro kopen.

Dat is best veel geld maar niet genoeg. Want anno 2008 kost de gemiddelde Nederlandse woning immers al 252.000 Euro. Maar gelukkig is de rente in 30 jaar tijd flink gezakt. De hypotheekrente (10 jaar vast) stond in 1978 namelijk op 9%. In 2008 staat de rente voor een vergelijkbare hypotheek op minder dan 6%. Op basis van gelijkblijvende rentelasten kan ons voorbeeldhuishouden in 2008 een woning van 189.000 Euro * 9/6 = 283.500 Euro kopen! Kortom, woningen zijn in 30 jaar tijd juist betaalbaarder geworden!

Die berekening is niet helemaal eerlijk en geldt alleen voor een aflossingsvrije hypotheek. Hypotheeklasten bestaan naast rente meestal ook uit premie en/of aflossing. En een daling van de hypotheekrente heeft geen gunstige invloed op de te betalen premie en/of aflossing. Dus eigenlijk kan ons voorbeeldhuishouden in 2008 een woning kopen voor een prijs die iets lager ligt dan de genoemde 283.500. Toch betekent dit dat de gemiddelde Nederlandse woning in 2008 betaalbaarder is dan 30 jaar geleden.

En dat mag een wonder heten. Want in 30 jaar tijd is bevolking in Nederland met ruim 15% gegroeid. Dus grond is nog schaarser en waardevoller dan 30 jaar terug. Daarbij is de kwaliteit van de woningvoorraad in 30 jaar tijd drastisch toegenomen.

Conclusie: wanneer inkomen en rente in de berekening worden meegenomen is de gemiddelde Nederlandse woning in 30 jaar tijd betaalbaarder geworden. Bovendien krijg je voor je geld een betere woning in een land waar de grond schaarser is geworden. Laten we dit niet te hard te roepen. Want anders gaan de verkopers denken dat die huizenprijzen best nog een beetje omhoog kunnen!

zondag 28 oktober 2007

Huizenprijzen in 1982

Circa 25 jaar geleden was de prijs van de gemiddelde Nederlandse woning slechts 120.000 gulden. Dat is niet meer dan zo'n 55.000 Euro! Hierbij dient vermeld te worden dat de Nederlandse huizenmarkt in 1982 in een crisis verkeerde en de huizenprijzen waren gekelderd. Toch is het bijna onwerkelijk dat de gemiddelde Nederlandse woning 25 geleden slechts 55.000 Euro kostte, terwijl de gemiddelde Nederlandse woning vandaag meer dan 250.000 Euro moet opbrengen! In 25 jaar tijd zijn de woningprijzen in Nederland dus bijna vervijfvoudigd!